Energia wiatru – energia elektryczna prosto z wiatru

Wiatr jest jednym z odnawialnych źródeł energii, z którego przy pomocy elektrowni wiatrowej można wyprodukować energię elektryczną. Zasoby wiatru do wykorzystania w elektrowniach wiatrowych są praktycznie nieograniczone. Dlatego możemy bez obaw z nich korzystać, stawiając instalacje do pozyskiwania energii elektrycznej prosto z wiatru.

 

Elektrownie wiatrowe z roku na rok stają się coraz popularniejszym sposobem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W samym roku 2018 elektrownie wiatrowe dostarczyły ludzkości 1270 TWh, czyli prawie 5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W Polsce udział energetyki wiatrowej stanowi ponad 60% wszystkich odnawialnych źródeł energii. Liczby więc mówią same za siebie – energetyka wiatrowa jest największym dostawcą zielonej energii elektrycznej na świecie.

 

Elektrownia wiatrowa – jak działa?

 

Zasada działania elektrowni wiatrowej jest bardzo prosta. Mówiąc w dużym skrócie, energia kinetyczna wiatru jest przekształcana w energię elektryczną. Do tego celu wykorzystywany jest napędzany przez łopaty turbiny wiatrowej generator. W ten sposób wyprodukowana energia elektryczna jest wprowadzana do sieci elektroenergetycznej.

Wydajność turbiny wiatrowej może być różna i determinuje ją jej wysokość – im wyższa jest wieża, tym wiatr wieje na łopaty turbiny równomierniej.

 

Rodzaje elektrowni wiatrowych

 

Istnieje kilka typów elektrowni wiatrowych. Możemy je podzielić ze względu na:

  • sposób wykorzystania produkowanej energii – siłownie energetyczne i siłownie mechaniczne,
  • usytuowanie wirnika względem kierunku wiatru i masztu – dowietrzne i odwietrzne,
  • liczbę płatów wirnika – elektrownie jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i wielopłatowe,
  • budowę generatora – bezprzekładniowe, przekładniowe,
  • szybkobieżność – elektrownie wolnobieżne, średniobieżne i szybkobieżne,
  • miejsce montażu – farmy wiatrowe lądowe i farmy wiatrowe morskiej.

 

Zalety instalacji wiatrowych

 

Zwolennicy elektrowni wiatrowych podkreślają, że w żaden sposób nie przyczyniają się one do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Co więcej, wytwarzanie energii w turbinie wiatrowej nie ma nic wspólnego z produkcją toksycznych odpadów i emisją trujących związków do atmosfery. Wręcz przeciwnie – elektrownie wiatrowe pozwalają obniżyć emisję dwutlenku węgla, a co za tym idzie, obniżyć związane z tym koszty.

Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, dlatego pozwala zaoszczędzić na produkcji i transporcie paliw. Ponadto jest źródłem darmowym, co w kontekście pozyskiwania energii z wiatru ma niebagatelne znaczenie. Choć produkcja energii elektrycznej z wiatru jest kosztowna, to i tak koszty te w porównaniu z cenami energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych paliw kopalnych są dużo niższe.

Kolejną zaletą instalacji wiatrowych wskazywaną przez zwolenników tego typu konstrukcji jest możliwość zagospodarowania terenów wokół nich pod uprawę roślin. Pojedyncza turbina zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię niż tradycyjna elektrownia, która w praktyce wytwarza porównywalne ilości energii. Plusem jest też to, że elektrownia wiatrowa może być wybudowana tak naprawdę wszędzie, również na tzw. trudnym terenie, na którym postawienie tradycyjnej elektrowni mogłoby ze względu na panujące tam warunki okazać się zwyczajnie niemożliwe.

Warto jeszcze dodać, że czas montażu elektrowni jest dość krótki, proces obsługi wręcz intuicyjny, a koszty jak na skalę przedsięwzięcia stosunkowo niskie.

 

Wady instalacji wiatrowych

 

Elektrownie wiatrowe mają też swoich przeciwników. Jako główne wady tego typu instalacji wskazują oni negatywny wpływ na otoczenie. Jeśli chodzi o ekologię, szczególną uwagę zwracają na zakłócanie życia ptaków, którym wiatraki utrudniają migrację i nierzadko odbierają życie (ptaki giną po uderzeniu w turbinę wiatraka).

Nawiązując jeszcze do wpływu na bliskie otoczenie, często przedstawianym argumentem przeciwko stawianiu instalacji wiatrowych jest tzw. Syndrom Turbin Wiatrowych. Powoduje on złe samopoczucie, problemy ze snem oraz bóle i zawroty głowy u osób, które mieszkają w pobliżu elektrowni wiatrowych. Badania przeprowadzone w tym zakresie (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Holandii) potwierdzają możliwość wystąpienia tychże objawów, z tym że dotyczą one jedynie osób, które mieszkają w odległości mniejszej niż 3 km od elektrowni.

Nie da się ukryć, że wartość gruntu i nieruchomości drastycznie spada, gdy w sąsiedztwie zostanie wybudowana elektrownia wiatrowa. Duży wpływ ma na to degradacja krajobrazu i zacienienie spowodowane przez duże gabaryty wiatraka.

Przeciwnicy zwracają również uwagę, że energia pozyskana z wiatru wcale nie jest taka tania, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. W ogólnym podsumowaniu wychodzi dużo drożej ze względy na dopłaty, jakimi objęta jest budowa i pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych.